PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Cerere privind confirmarea prelucrării datelor cu caracter personal

Cerere privind rectificarea/actualizarea/blocarea/ştergerea datelor cu caracter personal

I. LEGISLAŢIE

Legislaţie comunitară:

Legislaţie naţională:

II. DEFINIŢII

III. Drepturile persoanei vizate īn contextul prelucrării datelor cu caracter personal

IV. Drepturi ale cetăţenilor străini īn ceea ce priveşte protecţia datelor personale

V. Plāngeri adresate direct ANSPDCP

Procedura de lucru pentru D.P.C.L.E.P. Tg-Jiu