Drepturi ale cetăţenilor străini īn ceea ce priveşte protecţia datelor personale

Conform art. 18 şi 26 din Constituţia Romāniei, republicată, cetăţenii străini şi apatrizii care locuiesc īn Romānia se bucură de protecţia generală a persoanelor şi a averilor, garantată de Constituţie şi de alte legi iar autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată, fără a face distincţie īntre cetăţenii romāni şi străini.

De asemenea, legea cadru īn domeniul protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (Legea nr.677/2001, cu modificările şi completările ulterioare) are ca scop garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, īn special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, fără a se face distincţie īntre cetăţenii romāni şi străini. De asemenea, această lege se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de persoane fizice sau juridice, romāne ori străine, de drept public sau de drept privat, indiferent dacă au loc īn sectorul public sau īn sectorul privat (art. 2, alin. 6).

Īn acest context, īn virtutea dispoziţiilor legale indicate, cadrul normativ intern asigură o protecţie similară celor două categorii de persoane (cetăţeni romāni şi străini).