ATENŢIE

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghişeele serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.

În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeaşi foaie (faţă şi verso).

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepţia rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf.

Pentru a deschide şi vizualiza fişierele care au extensia .PDF aveţi nevoie de Adobe Acrobat Reader. Dacă nu-l aveţi instalat în sistem, în puteţi descărca gratuit urmând legătura de mai jos.