Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi soluţionarea problemelor de competenţa acestora: